05 / 09 / 2022

EN-VI | AXIORY Weekly Market Commentary | Sep 5

By Tomasz Wisniewski

Translated by: Wordwide FX Financial Translations

Tuần mới bắt đầu với tâm lý e ngại rủi ro bao trùm sau khi Gazprom thông báo rằng họ đã ngừng bán khí đốt cho châu Âu. Nhà cung cấp khí đốt đưa ra lý do rò rỉ dầu để giải thích cho quyết định của mình, nhưng không nêu rõ khi nào họ sẽ bắt đầu sửa chữa và trong thời gian bao lâu. Quá trình này có thể kéo dài vô thời hạn.

Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Hai do trùng Ngày lễ lao động của Mỹ, và hoạt động giao dịch có thể tiếp tục ảm đạm vào buổi chiều.

Thứ Ba>

– Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa, đưa lãi suất cơ bản lên 2,35%; điều đó có thể khiến tỷ giá AUDUSD biến động

– Trong phiên giao dịch Mỹ, khảo sát ISM từ lĩnh vực dịch vụ sẽ được công bố, dự kiến sẽ giảm đáng kể từ 56,7 xuống 54,9 trong tháng 8

Thứ Tư>

– Dữ liệu việc làm và GDP quý II của EU sẽ được công bố. Điều này có thể sẽ khiến tỷ giá EURUSD biến động

– Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada: dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản từ 2,5% lên 3,25% để kìm hãm lạm phát đang tăng cao

– Bài phát biểu của ông Jerome Powell: sự kiện này rất có thể sẽ tạo ra biến động mạnh trên thị trường

Thứ Năm>

– Quyết định chính sách tiền tệ của ECB: các thị trường đang phân vân giữa việc ECB sẽ tăng lãi suất 50 hay 75 điểm cơ bản vào thứ Năm. Trong trường hợp mức tăng thấp hơn dự kiến, tỷ giá EURUSD có thể giảm sâu hơn nữa dưới mức 1:1

Thứ Sáu>

– Dữ liệu lạm phát của Trung Quốc: đây sẽ là sự kiện vĩ mô đáng chú ý trong phiên giao dịch châu Á

– Số liệu thị trường lao động Canada: thông tin này sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá USDCAD trong phiên giao dịch Mỹ

Dự báo cho tuần này:

EURUSD

Kịch bản chính:

Tỷ giá EURUSD rơi xuống dưới một ngưỡng hỗ trợ quan trọng khác quanh 0,991 khi tuần mới bắt đầu

Giá chạm mức đáy mới trong dài hạn

Nếu giá còn ở dưới vùng màu xanh lam, tâm lý tiêu cực chắc chắn sẽ tiếp diễn

Kịch bản phụ:

Nếu giá tăng trở lại trên ngưỡng 0,991, tình huống phá vỡ-giảm giả (màu cam) sẽ được ghi nhận, và tín hiệu mua sẽ được kích hoạt

Vàng

Kịch bản chính:

Giá vàng đã bật lại từ ngưỡng hỗ trợ 1690 USD/oz, một ngưỡng quan trọng trong dài hạn

Nếu giá phá vỡ ngưỡng này, tâm lý thị trường sẽ tiếp tục tiêu cực

Nếu giá duy trì trên ngưỡng này, đó có thể là tín hiệu mua trung hạn với tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tuyệt vời

NZDJPY

Kịch bản chính:

Tỷ giá NZDJPY đang di chuyển bên trong mô hình tam giác đối xứng, chờ đợi một sự đột phá chắc chắn

Giá phá vỡ cạnh trên sẽ cho tín hiệu mua

Giá phá vỡ cạnh dưới sẽ kích hoạt tín hiệu bán dài hạn

Kịch bản đầu tiên có vẻ dễ xảy ra hơn

By Tomasz Wisniewski

The new week starts out in a risk-off sentiment, following Gazprom’s announcement that it had stopped sending gas to Europe. The gas provider stated an oil leak for its decision but didn’t specify when repairs will take place and how long they will take. It could last indefinitely. 

Due to Labor Day, the US market will be closed on Monday, and trading activity may stay sluggish in the afternoon.

Tuesday>

– The Reserve Bank of Australia is expected to deliver another 50 bps rate hike, bringing the official rate to 2.35%; AUDUSD might be volatile afterward

– During the US session, the ISM survey from the services sector is due, projected to decline notably from 56.7 to 54.9 in August

Wednesday>

– EU employment and GDP data for the second quarter are on the agenda, likely moving the EURUSD pair

– The Bank of Canada interest rate decision, with the central bank projected to deliver a 75 bps rate hike, from 2.5% to 3.25% as it combats soaring inflation

– Jerome Powell’s speech, most likely causing severe volatility in the markets

Thursday>

– ECB monetary policy decision, markets are indecisive about whether to expect 50 or 75 bps on Thursday. In case of a disappointment, EURUSD could dive further below parity

Friday>

– Chinese inflation data being the headline macro event during the Asian session

– Canadian labor market figures will influence the USDCAD pair during the US session

Setups for This Week:

EURUSD

Primary View:

New week starts with the EURUSD breaking another crucial support on the 0.991

The price is making a new, long-term low

As long as we stay below the blue area, the sentiment is definitely negative

Alternative View:

If the price comes back above the 0,991, a buy signal will be triggered as that would mean a false bearish breakout (orange)

Gold

Primary View:

Gold is bouncing off the 1690 USD/oz support, which is absolutely key in the long-term

A breakout would mean a continuation of a negative sentiment

As long as we stay above, there is a chance for a mid-term buy signal, with a desirable risk to reward ratio

NZDJPY

Primary View:

NZDJPY is inside of the symmetric triangle pattern, waiting for a proper breakout

The price breaking to the upside, would mean a legitimate buy signal

The price breaking to the downside, would trigger a long term sell signal

The first option seems more probable

The new week starts out in a risk-off sentiment, following Gazprom’s announcement that it had stopped sending gas to Europe. The gas provider stated an oil leak for its decision but didn’t specify when repairs will take place and how long they will take. It could last indefinitely. 

Due to Labor Day, the US market will be closed on Monday, and trading activity may stay sluggish in the afternoon.

Tuesday>

– The Reserve Bank of Australia is expected to deliver another 50 bps rate hike, bringing the official rate to 2.35%; AUDUSD might be volatile afterward

– During the US session, the ISM survey from the services sector is due, projected to decline notably from 56.7 to 54.9 in August

Wednesday>

– EU employment and GDP data for the second quarter are on the agenda, likely moving the EURUSD pair

– The Bank of Canada interest rate decision, with the central bank projected to deliver a 75 bps rate hike, from 2.5% to 3.25% as it combats soaring inflation

– Jerome Powell’s speech, most likely causing severe volatility in the markets

Thursday>

– ECB monetary policy decision, markets are indecisive about whether to expect 50 or 75 bps on Thursday. In case of a disappointment, EURUSD could dive further below parity

Friday>

– Chinese inflation data being the headline macro event during the Asian session

– Canadian labor market figures will influence the USDCAD pair during the US session

Setups for This Week:

EURUSD

Primary View:

New week starts with the EURUSD breaking another crucial support on the 0.991

The price is making a new, long-term low

As long as we stay below the blue area, the sentiment is definitely negative

Alternative View:

If the price comes back above the 0,991, a buy signal will be triggered as that would mean a false bearish breakout (orange)

Gold

Primary View:

Gold is bouncing off the 1690 USD/oz support, which is absolutely key in the long-term

A breakout would mean a continuation of a negative sentiment

As long as we stay above, there is a chance for a mid-term buy signal, with a desirable risk to reward ratio

NZDJPY

Primary View:

NZDJPY is inside of the symmetric triangle pattern, waiting for a proper breakout

The price breaking to the upside, would mean a legitimate buy signal

The price breaking to the downside, would trigger a long term sell signal

The first option seems more probable

 

Tuần mới bắt đầu với tâm lý e ngại rủi ro bao trùm sau khi Gazprom thông báo rằng họ đã ngừng bán khí đốt cho châu Âu. Nhà cung cấp khí đốt đưa ra lý do rò rỉ dầu để giải thích cho quyết định của mình, nhưng không nêu rõ khi nào họ sẽ bắt đầu sửa chữa và trong thời gian bao lâu. Quá trình này có thể kéo dài vô thời hạn.

Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Hai do trùng Ngày lễ lao động của Mỹ, và hoạt động giao dịch có thể tiếp tục ảm đạm vào buổi chiều.

Thứ Ba>

– Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa, đưa lãi suất cơ bản lên 2,35%; điều đó có thể khiến tỷ giá AUDUSD biến động

– Trong phiên giao dịch Mỹ, khảo sát ISM từ lĩnh vực dịch vụ sẽ được công bố, dự kiến sẽ giảm đáng kể từ 56,7 xuống 54,9 trong tháng 8

Thứ Tư>

– Dữ liệu việc làm và GDP quý II của EU sẽ được công bố. Điều này có thể sẽ khiến tỷ giá EURUSD biến động

– Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada: dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản từ 2,5% lên 3,25% để kìm hãm lạm phát đang tăng cao

– Bài phát biểu của ông Jerome Powell: sự kiện này rất có thể sẽ tạo ra biến động mạnh trên thị trường

Thứ Năm>

– Quyết định chính sách tiền tệ của ECB: các thị trường đang phân vân giữa việc ECB sẽ tăng lãi suất 50 hay 75 điểm cơ bản vào thứ Năm. Trong trường hợp mức tăng thấp hơn dự kiến, tỷ giá EURUSD có thể giảm sâu hơn nữa dưới mức 1:1

Thứ Sáu>

– Dữ liệu lạm phát của Trung Quốc: đây sẽ là sự kiện vĩ mô đáng chú ý trong phiên giao dịch châu Á

– Số liệu thị trường lao động Canada: thông tin này sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá USDCAD trong phiên giao dịch Mỹ

Dự báo cho tuần này:

EURUSD

Kịch bản chính:

Tỷ giá EURUSD rơi xuống dưới một ngưỡng hỗ trợ quan trọng khác quanh 0,991 khi tuần mới bắt đầu

Giá chạm mức đáy mới trong dài hạn

Nếu giá còn ở dưới vùng màu xanh lam, tâm lý tiêu cực chắc chắn sẽ tiếp diễn

Kịch bản phụ:

Nếu giá tăng trở lại trên ngưỡng 0,991, tình huống phá vỡ-giảm giả (màu cam) sẽ được ghi nhận, và tín hiệu mua sẽ được kích hoạt

Vàng

Kịch bản chính:

Giá vàng đã bật lại từ ngưỡng hỗ trợ 1690 USD/oz, một ngưỡng quan trọng trong dài hạn

Nếu giá phá vỡ ngưỡng này, tâm lý thị trường sẽ tiếp tục tiêu cực

Nếu giá duy trì trên ngưỡng này, đó có thể là tín hiệu mua trung hạn với tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tuyệt vời

NZDJPY

Kịch bản chính:

Tỷ giá NZDJPY đang di chuyển bên trong mô hình tam giác đối xứng, chờ đợi một sự đột phá chắc chắn

Giá phá vỡ cạnh trên sẽ cho tín hiệu mua

Giá phá vỡ cạnh dưới sẽ kích hoạt tín hiệu bán dài hạn

Kịch bản đầu tiên có vẻ dễ xảy ra hơn

Share on Your Platform!